Naša Priča

Udruženje gradjana „MALA SVETA GORA” iz Zabrege je osnovano 2. juna 2014. godine, sa ciljem očuvanja prirodnog i kulturnog nasleđa ovog područija i njegovog razvoja. Od 2008. godine današnji članovi ovog udruženja su organizovali brojne aktivnosti čija je realizacija rezurtirala njegovim zvaničnim osnivanjem 2014. godine.
Preteča „MALE SVETE GORE” je bio mesni odbor, čiji je glavni cilj bio čišćenje manastirskog kompleksa „Sveti Jovan Krstitelj” od korova i njegovo sredjivanje. Ideja za njegovo osnivanje se simbolično javlja 11. septembra 2007. godine, kada se obeležava „Usekovanje glave Jovana Krstitelja”. Novo formirani mesni crkveni odbor koga su tada činili: LJubiša Tomić, koji je tada bio član parohijskog crkvenog odbora u Popovcu; Zoran Milosavljević, Predrag Milosavljević i Rade Milosević, koji sledeće godine odlučuje da sredi i očisti manastir.Shodno tome, osniva se odbor, kome se pored predhodno navedenih članova priključuju i Jakov Đurić, Stanojlo Milosavljević, Mile Tomić i Vladica Milosavljević. Novoformirani odbor određuje Zorana Milosavljevića za organizaciju budućih akcija, koje su se uglavnom odnosile na rad na manastiru.
Prva akcija je organizovana 16. marta 2008. godine, i ona je podrazumevala račišćavanje terena manastirskog kompleksa. Odziv lokalnog stanovništva je bio masovan, čak 48 ljudi se pridružilo akciji.Zbog lošeg stanja prilaznih pešačkih mostova, odbor donosi odluku o izgradnji većih i jačih kolskih mostova. Leto 2008. godine je obeležila izgradnja velikog mosta preko reke, koji dobija naziv „Jovanovo brvno”. Pored toga, izgrađen je jedan kraći most, iste širine, preko rukavca reke. Naredne godine počinju radovi na proširenju puta od sela prema manastiru, i probijanju deonice puta od manjeg mosta do samog manastira, kako bi se do njega moglo doći i kolima. Iste godine počinje i izgradnja platoa ispred manastira. Kako bi njegova izgradnja bila uspešna bilo je neophodno pomeriti tok reke Crnice za desetak metara.
Vremenom, završavajući započete radove, javila se potreba za izgradnju potpornih zidova na obalama reke Crnice, i izgradnje još jednog velikog mosta kod samog manastira. Ovi radovi se završavaju 2010. godine. Naredne godine odbor započinje saradnju sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kragujevca na obnovi i konzervaciji manastira.
Izgradnja mosta kod manastira omogćila nam je da uredimo i drugu obalu reke Crnice. Firme „Polet” i „Omega”, kao i „Srbija šume”, donirali su sredstva od kojih je 2012. godine izgrađen veci letnjikovac. Iste godine donacijom Turisticke organizacije grada Paraćina izgrađen je manji letnjikovac. U danima vikenda mnogima su letnjikovci omiljeno mesto za odmor.
Sve ono što je do tada urađeno prevazišlo je sva naša očekivanja. Da bi na dalje ideje koje smo imali sproveli u delo, morali smo da registrujemo organizaciju. Tako 2. juna 2014. godine osnivamo udruženje građana „MALA SVETA GORA” i nastavljamo da radimo sa onim istim elanom i entuzijazmom kao i do tada.
Kada je nasa mesna zajednica 2015. godine pokrenula inicijativu i počela sa radovima na probijanju puta Zabrega-Sisevac, podržali smo inicijativu i sarađivali smo sa njom u radovima na trasi. Na deonici tog puta, na mestu koje zovu „Žuti kamen”,izgradili smo vidikovac sa kog se pruža prelep pogled na kanjon reke Crnice. Sredstva za izgradnju vidikovca donirala je fabrika cementa „CRH” iz programa „Partnerstvo za budućnost”.
Svih ovih godina od prve akcije pa do danas, radili smo zajedno sa meštanima naseg sela na izgradnji trajnih dobara za dobrobit sadašnijh i buducih generacija.

 

©2019 by aleksandarsto.